Welkom bij Kelmo Consulting bv, uw partner in heel Vlaanderen voor:

Asbestinventarisatie

Opmaak en aflevering absbestattest voor alle soorten gebouwen

Rioleringen

Keuring riolering: voor nieuwbouw, bedrijven en rioleringsprojecten.

Afkoppeling riolering: opmaak afkoppelingsdossier en rioleringsplan in het kader van de aanleg van gescheiden riolering

Studies riolering: opmaak rioleringsplannen voor bedrijven, scholen, en diverse grote projecten